Bài viết này Linhomes chia sẻ quý khách hàng cách kiểm tra sổ hồng thật, sổ hồng giả và một số thông tin lưu ý khi kiểm tra sổ hồng thật, sổ hồng giả.

Xem thêm: Sổ hồng là gì?

Sổ hồng, sổ đỏ do đơn vị nào cấp?

Theo điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, để xác minh thông tin về sổ đỏ của cá nhân là thật hay là giả, bạn có thể đến cơ quan cấp giấy chứng nhận – đã được ghi trong sổ đỏ:

  • Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…
  • Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai:
  • Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
    Dựa theo thông tin nơi cấp được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn có thể tìm đến và làm thủ tục xác minh sổ đỏ.
So Hong That 599x800
Một quyển sổ hồng thật mà Linhomes đã giao dịch

Cách kiểm tra sổ hồng thật, sổ hồng giả

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, giấy tờ

Cá nhân có nhu cầu xác minh nộp phiếu yêu cầu (Mẫu số 01/PYC – (Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng TNMT tại cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ghi trong sổ đỏ.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu

  • Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính cho người có yêu cầu. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.
  • Sau khi hộ gia đình, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Bước 3: Trả kết quả

Thời hạn thực hiện: Nếu nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Văn phòng công chứng không có chức năng xác minh đỏ giả hay thật. Song văn phòng công chứng là tổ chức xác thực tính hợp pháp các loại giấy tờ và sẽ không công chứng những hợp đồng, giấy tờ vi phạm pháp luật.

Để tránh việc bị lừa đảo bằng sổ đỏ giả, ngoài việc kiểm tra sổ hồng thật hay giả bạn nên đến nơi cấp sổ đỏ để đề nghị xác minh thông tin thửa đất và chủ sở hữu trước khi tiến hành ký hợp đồng mua bán và giao tiền. Không nên giao dịch bằng giấy viết tay, mà phải làm hợp đồng công chứng.

Những câu hỏi về kiểm tra sổ hồng thật, sổ hồng giả

Hiện tại có mấy cách kiểm tra sổ hồng thật?

Hiện tại có 3 cách kiểm tra sổ hồng thật: Nơi cấp sổ hồng, Cục giám định Bộ Công An, Phòng Công Chứng.

Quy trình kiểm tra sổ hồng thật bao lâu?

Quy trình kiểm tra sổ hồng thật nhanh nhất là 1 ngày làm việc.

Sổ hồng có thể đứng tên bao nhiêu người?

Sổ hồng có thể được sở hữu bởi rất nhiều người, khi đó gọi là sổ hồng đồng sở hữu.

Linhomes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *